Standardfortrydelsesformular


(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
Til:
GAVEKURV.SHOP / WEBTECH ApS
Rosenhøj 3
8670 Låsby
hej@gavekurv.shop.
Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse
med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:
__________________________________________________________________________________
Bestilt den: _______________________________ Modtaget den: __________________________
Forbrugerens navn: __________________________________________________________________
Forbrugerens adresse: ________________________________________________________________
Forbrugerens underskrift: ________________________________ Dato: _________________
(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)